Naantalin Siniset ry:n kevätkokous 2017

Naantalin Siniset ry:n kevätkokous järjestetään 5.3.2017 klo 18.00 kololla (Taimonrannantie 2).

Lisätietoja:

Niko Luntamo, 0400 536 123, lpkj@naantalinsiniset.fi

Tervetuloa paikan päälle!

Naantalin siniset kevätkokous 2017_Esityslista2

 

ESITYSLISTA

§1 Kokouksen avaus

§2 Kokousvirkailijoiden valinta
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

§3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan lippukunnan vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja kokouskutsu on asetettava nähtäväksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lippukunnan ilmoitustaululle tai www-sivuille, tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille. Vuosikokouksessa kaikilla lippukunnan jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä eli kaikilla 15 vuotta täyttäneillä on äänioikeus.

§4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

§5 Lippukunnan tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen

§6 Lippukunnan tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§7 Lippukunnan toimintakertomuksen vahvistaminen

§8 Lippukunnan edustajien valinta piirin kevätkokoukseen

§9 Muut esille tulevat asiat

§10 Kokouksen päättäminen